• An toàn An toàn

    2012 Camaro: Chiếc xe đầu tiên nhận được chứng nhận 5 sao hoàn hảo

    Chevrolet Camaro phiên bản 2012 là chiếc xe đầu tiên nhận được điểm đánh giá cao nhất, 5 sao ở từng hạng mục của Chương Trình Đánh Giá Xe Mới Của Ủy Ban An Toàn Giao Thông Cao Tốc Quốc Gia khi quá trình thử nghiệm của liên ban thay đổi năm 2011.

    Đọc thêm
Danh sách Bài viết
  • 2012 Camaro: Chiếc xe đầu tiên nhận được chứng nhận 5 sao hoàn hảo

    Chevrolet Camaro phiên bản 2012 là chiếc xe đầu tiên nhận được điểm đánh giá cao nhất, 5 sao ở từng hạng mục của Chương Trình Đánh Giá Xe Mới Của Ủy Ban An Toàn Giao Thông Cao Tốc Quốc Gia khi quá trình thử nghiệm của liên ban thay đổi năm 2011.