Chiến Dịch CHEVY

Của nhân viên- Bởi nhân viên – Cho nhân viên

Một chương trình thay đổi toàn diện cho tất cả nhân viên và tổ chức, nhằm giúp chuyển đổi từ Vidamco sang GM Việt Nam và hướng đến một thương hiệu bán lẻ độc quyền.

 • Một nền tảng hỗ trợ sự liên kết chung.
 • Giúp mọi người hiểu “trách nhiệm” bằng việc giải thích định nghĩa của từ.
 • Kết hợp quyền sở hữu hoạch định và sự bắt đầu của nền văn hoá “minh bạch”. ( Cuộc họp toàn thể nhân viên – AEM).

Chuyển đổi

Tin Cũ Hơn
 • Thay đổi yếu tố nhận diện thương hiệu (Thay đổi Logo)

  Thay đổi yếu tố nhận diện thương hiệu (Thay đổi Logo)

 • Sắp xếp lại khu vực đậu xe máy

  Sắp xếp lại khu vực đậu xe máy

 • Đổi mới thiết bị (Căn-tin)

  Đổi mới thiết bị (Căn-tin)

Tin Mới Hơn

Hài lòng

Phúc lợi nhân viên

 • Ghi nhận nỗ lực và đóng góp nhóm: Khen thưởng của công ty (giữa kỳ: tháng Bảy/2012 và cuối năm)
 • Chiết khấu dành cho nhân viên khi mua sản phẩm của Chevrolet
 • Chỉnh sửa về Bồi thường và Lợi ích cho nhân viên trong năm 2012
 • Thanh toán ứng phí nghỉ hậu sản và cung cấp chỗ đậu xe bên trong công ty cho phụ nữ
 • Hoạt động nhóm/ Sự kiện xã hội nội bộ lẫn thực tế:
Tin Cũ Hơn
 • Ngày Quốc tế Phụ Nữ

  Ngày Quốc tế Phụ Nữ

 • Cúp bóng đá GMV

  Cúp bóng đá GMV

 • Ngày Quốc khánh Mỹ

  Ngày Quốc khánh Mỹ

 • Phúc lợi của khách hàng: Tổng đài tư vấn 24/7

  Phúc lợi của khách hàng: Tổng đài tư vấn 24/7

Tin Mới Hơn

Hiệu quả

 • Nhận xét các chính sách điều hành.
 • Thiết lập quy trình đánh giá quá trình làm việc (Giữa năm / Cuối năm).
 • Thiết lập cách tiếp cận công việc theo hướng: Việc gì / Ai / Ở đâu (Trách nhiệm giải trình)
 • Xem xét / Liên kết cơ cấu tổ chức (Vai trò và Trách nhiệm)

Vẻ vang

Sẵn sàng ra mắt những chiến dịch tiếp thị ấn tượng đúng lúc nhằm tăng cường thương hiệu Chevrolet.

Tin Cũ Hơn
 • Chương trình chăm sóc đặc biệt của Chevrolet

  Chương trình chăm sóc đặc biệt của Chevrolet

 • Chương trình chăm sóc đặc biệt của Chevrolet

  Chương trình chăm sóc đặc biệt của Chevrolet

 • Ra mắt Spark và Captiva hoàn toàn mới

  Ra mắt Spark và Captiva hoàn toàn mới

 • Ra mắt Spark và Captiva hoàn toàn mới

  Ra mắt Spark và Captiva hoàn toàn mới

 • Xây dựng một hệ thống đại lý tiêu chuẩn và chuyên nghiệp

  Xây dựng một hệ thống đại lý tiêu chuẩn và chuyên nghiệp

 • Khoá đào tạo về Hệ thống học cách quản lý (LMS)

  Khoá đào tạo về Hệ thống học cách quản lý (LMS)

Tin Mới Hơn

Bạn

 • Sử dụng GM Learning: Một công cụ hỗ trợ học trực tuyến hiệu quả cho bạn.
 • Những mục tiêu SMART CAP.
 • An toàn – Chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn cá nhân của bạn.
Tin Cũ Hơn
 • An toàn – Chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn cá nhân của bạn.

  An toàn – Chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn cá nhân của bạn.

 • An toàn – Chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn cá nhân của bạn.

  An toàn – Chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn cá nhân của bạn.

Tin Mới Hơn