Triết lí kinh doanh của Chevrolet
Facebook
Dealer Locator
Tầm nhìn của Chevrolet

Tầm nhìn

Thiết kế, Sản xuất và Bán những chiếc xe Tốt Nhất Thế Giới

Sứ mệnh

Sản xuất và bán những chiếc xe tốt nhất và mang đến dịch vụ khách hàng hoàn hảo ở Việt Nam

Tầm nhìn của GM

Giá trị

Điều khiến GM Vietnam khác biệt với các doanh nghiệp khác trong ngành công nghiệp ô tô nằm trong hệ thống những giá trị của GM. Để định hướng tốt các hoạt động của mình, Ban lãnh đạo GM Vietnam đã thực sự chú trọng tới việc thực hiện những giá trị mà công ty phải phát triển và trung thành, bao gồm:

  • Trách Nhiệm
  • Tinh thần làm việc tập thể
  • Khách hàng là trọng tâm phục vụ
  • Chúng tôi đáp ứng sự nhiệt tình của khách hàng
  • Nhanh chóng
  • Thách thức

Sự tuân thủ những giá trị này đã giúp GM Vietnam xây dựng và hoàn thiện hình ảnh của mình trong lòng khách hàng Việt Nam cũng như củng cố vững chắc vị thế kinh doanh của mình trên thị trường.